Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2015

iwiikiwi
6548 c4e5 500
Reposted fromosaki osaki viajstrbl jstrbl
iwiikiwi
Reposted fromkelu kelu viajstrbl jstrbl
iwiikiwi
Do cholery, chłopie! Nie zakochuj się w kobiecie tylko dlatego, że ma ładny tyłek lub niezłą tròjkę do oddychania. Nie zakochuj się tylko dlatego, że ma piękne kształty. Zakochaj sie raczej w zapachu jej skóry, w emocjach, które daje ci jej uśmiech. Zakochaj się raczej w jej uściskach i pieszczotach. Zakochaj sie w jej niedoskonałościach, spraw aby były unikatowe i niepowtarzalne. Uchwyć jej prawdziwą istotę, upij się nią. Nie zwracaj uwagi na zasady, zagłęb się w jej duszę i osiągnij centrum jej serca. Zakochaj się w tym, ponieważ jest to jedyna rzecz, którą będziesz mógł znaleźć zawsze.
— Bob Marley
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaRozaa Rozaa
iwiikiwi
8306 bc89 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
iwiikiwi
1334 e2da 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney
iwiikiwi
iwiikiwi
Była dla niego tylko epizodem. Znaczyła tyle, co dym z papierosa.
— wywiad Anny Jabłońskiej z Barbarą Stanisławczyk o Marku Hłasko
iwiikiwi
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viamisiaczek95 misiaczek95
iwiikiwi

nie chce mi się niczego ogarniać, niczego.

Reposted frommefir mefir viamisiaczek95 misiaczek95
iwiikiwi

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viamisiaczek95 misiaczek95
iwiikiwi
iwiikiwi
W dzień jest jako tako, ale w nocy zaczynam o niej myśleć. To wszystko zaczyna się właśnie w nocy. Mam własne kino, ale ja z tego kina nie mogę wyjść. I to są właśnie moje noce.
— Marek Hłasko
Reposted fromrol rol viapozakontrola pozakontrola

May 15 2015

iwiikiwi
7506 db44 500
iwiikiwi
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viaitoweryou itoweryou
iwiikiwi
nieustannie coś tracę. zerzygać się można.
— .
Reposted fromaviee aviee viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
iwiikiwi
Ja już wybrałem, a Ty?
iwiikiwi
3978 4f00
iwiikiwi
3589 8641
iwiikiwi
3457 bb00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl